A Szolidarítás 10 éve: 1979-1989 - kiállítás

Kiállítás

A Szolidarítás 10 éve: 1989–2009 - kiállítás NAGYKOVÁCSI ÖREGISKOLA 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 78.

2009. október 2. (péntek), 20.00

Nagykovácsi Öregiskola

A Szolidarítás 10 éve: 1979-1989 - kiállítás

Megnyitó: 2009. október 2. (péntek), 18.00

NAGYKOVÁCSI ÖREGISKOLA
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 78.

Húsz éve történt címmel kiállítás-sorozatot rendez a Linum Alapítvány, a Nagykovácsi Zenei Alapítvány és az ÖREGISKOLA Közösségi Ház és Könyvtár 2009. október elejétől 2010. január végéig az

A kiállításokon a húsz évvel ezelőtt Csehszlovákiában, Lengyelországban, Magyarországon, Németországban és Romániában történteket kívánjuk bemutatni akkori plakátok, fényképfelvételek segítségével.

További kiállítások:

2009. október 12 (hétfő), 19.00
Tudatni, hogy itt történik valami – Magyarország
Az 1989-es politikai fordulat eseményei Nagy Piroska felvételein
Támogatja: az 1956-os Intézet Közalapítvány.
A kiállítást megnyitja Elek István publicista.

2009. október 21 (szerda), 19.00
A magyar határnyitás története
Támogatja: a Hanns Seidl Alapítvány és Surányi András
A kiállítást megnyitja Prof. Oplatka András

„Lengyelországban 10 évig tartott, Magyarországon
10 hónapig, az NDK-ban 10 hétig,
Csehszlovákiában pedig 10 napig...”

/Timothy Garton Ash/

Az angol történésznek ez, a prágai Bársonyos Forradalom kellős közepén kijelentett megfigyelése nagyon találó volt Lengyelországra nézve. A II. János Pál 1979. júniusi, első lengyelországi zarándokútja és az 1989-es győztes választások között eltelt tíz év olyan korszak volt, amely nemcsak országunkat változtatta meg, de hatással lett Európa és a világ eseményeire is.
Ez alatt az évtized alatt Lengyelország mindvégig a függetlenség felé haladt. Fél évvel a „Szolidaritás” megalakulása után, 1981 tavaszán az ellenállásra elszánt lengyel társadalom képes volt legyőzni a hazai, idegennek és ellenségesnek megismert kommunista hatalmat. A keletről érkező harckocsik veszélye azonban lefékezte a radikális lépéseket; a helyzetet az döntötte el, hogy fellázadt lengyel barakk végletesen egyedül maradt a továbbra is kemény kézzel irányított szovjet táborban.
Valamivel később a lengyel kommunisták hatékony támadást intéztek a demokratizálódó társadalom ellen. Bevezették az ország életét (és reményeit) eltipró hadiállapotot. 1981. december 13. és 1986 szeptembere között Lengyelországot elnyomó, diktatórikus törvények kötötték gúzsba. Aztán a hatalom politikai okokból abbahagyta a letartóztatásokat. Végül a lengyel kommunisták, a közeledő gazdasági katasztrófától tartva, az egész szovjet táborban elsőként, tárgyalásba bocsátkoztak az ellenzékkel.
1989. június 4-én, azon a napon, amikor a lengyel társadalom Európában egyedülálló győzelmet aratott a kommunista hatalom felett, Pekingben, a Mennyei béke terén lemészárolták a fellázadt kínai fiatalokat. Ott a kommunisták tétovázás nélkül gyilkoltak; még mindig hatalmon vannak.
Kelet-Európa 1989-ben különleges események színtere lett. Ritka történelmi pillanatként számos nemzet kapott rövid időn belül esélyt arra, hogy megváltoztassa sorsát. Egymás után nagy lendülettel léptek a történelem színpadára. A tavasz a lengyeleké volt. A nyár a magyaroké és a balti népeké. Az ősz a németeké, cseheké, szlovákoké. Lengyelország számára az 1989-es év végének hozadéka az lett, hogy címerébe visszakerült a koronás sas, és az ország neve újra Lengyel Köztársaság lett.
2009 júniusában lesz húsz éves a lengyel demokrácia – húsz éve Lengyelország a választásokkal kifejezésre juttatta átfogó szabadságvágyát. A kiállításon bemutatott évtized végére elnyertük függetlenségünket.

/Zbigniew Gluza/

A kiállítás a Szolidaritás mozgalom történetét kívánja bemutatni, amelynek kialakulását sokan II. János Pál pápa első, 1979-es lengyelországi látogatásával hoznak összefüggésbe. Az ezt követő sztrájkok eredményének tulajdonítható, hogy az időközben megalakult Szolidaritás szakszervezetet hivatalosan is bejegyezték. Az 1981 decemberében bevezetett hadiállapottal egyidejűleg a szervezetet is betiltották, s csak 1989-ben, az első szabad választások után alakult törvényes politikai párttá. A Szolidaritás mozgalomnak sorsfordító szerepe volt a lengyel politikai élet alakulásában, s egyúttal az egész szocialista táborban végbemenő politikai változások nyitányát is jelentette.

A kiállítást a lengyel Külügyminisztérium megbízásából a KARTA INTÉZET készítette a varsói Dom Spotkań z Historią (A Történelemmel való Találkozások Háza) közreműködésével.